Drodzy uczniowie i rodzice,
Pierwszy semestr roku szkolnego 2020/2021 dobiegł końca.
Wyniki klasyfikacji Waszych dzieci możecie sprawdzić na dzienniku elektronicznym, jeżeli potrzebujecie więcej informacji na ten temat to proszę o kontakt z wychowawcami klas.
 
Uczniowie z oceną niedostateczną – cały drugi semestr pracujecie na to, żeby na koniec roku uzyskać pozytywną ocenę z danego przedmiotu, tym samym poprawiając ocenę niedostateczną 😉
 
Uczniowie z nieklasyfikowaniem (frekwencja z danego przedmiotu poniżej 50%):
Na dzienniku elektronicznym/Facebooku od poszczególnych nauczycieli zostanie przesłany rozkład materiału (zagadnienia) obowiązujący na egzaminie klasyfikacyjnym.
Dzień przeznaczony na te egzaminy to 15.02 – odbywać się one będą indywidualnie z nauczycielami w szkole.
 
Poniżej zamieszczamy harmonogram:
8.00 – egzamin klasyfikacyjny z matematyki i informatyki
9.00 – egzamin klasyfikacyjny z geografii
10.00 – egzamin klasyfikacyjny z biologii
11.00 – egzamin klasyfikacyjny z języka polskiego
12.00 – egzamin klasyfikacyjny z historii i wychowania fizycznego
13.00 – egzamin klasyfikacyjny z podstaw przedsiębiorczości i wiedzy o społeczeństwie
14.00 – egzamin klasyfikacyjny z języka angielskiego
 
W razie pytań prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.