PROJEKTY REALIZOWANE W ZSZ

[ezcol_1third]

www.dreamsart.pl

[/ezcol_1third] [ezcol_1third]indeks[/ezcol_1third] [ezcol_1third_end]

www.dreamsart.pl[/ezcol_1third_end]

Fundacja Syriusz zrealizowała projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Staże i praktyki zawodowe szansą na sukces”

w ramach Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki,

Poddziałania 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki – poza ZIT BOF, RPOWP na lata 2014-2020.

 

Celem projektu było umożliwienie dostępności do wysokiej jakości kształcenia zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz zdobycie doświadczenia zawodowego 18 uczniów i uczennic (12K, 6M) do dnia 31.10.2016 r.

Planowane efekty: Nabycie kompetencji i uzyskanie kwalifikacji 18 uczniów i uczennic (12K, 6M) Zasadniczej Szkoły Zawodowej Syriusz w Wasilkowie.

Okres realizacji projektu: 01.06.2016 r. o 31.10.2016 r.

Wartość projektu: 86 250,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 81.436,00 zł

Formularz zgłoszeniowypdf

 

pdfDeklaracja

 

DSC_0104_wynik DSC_0106_wynik DSC_0103_wynik DSC_0094_wynik DSC_0091_wynikDSC_0085_wynik DSC_0084_wynik DSC_0111_wynik DSC_0070_wynik