PROJEKTY REALIZOWANE W GIMNAZJUM

[ezcol_1third]

www.dreamsart.pl

[/ezcol_1third] [ezcol_1third]indeks[/ezcol_1third] [ezcol_1third_end]

www.dreamsart.pl[/ezcol_1third_end]

Fundacja Syriusz zrealizowała projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
pn.: „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej Gimnazjum Syriusz w Wasilkowie”

w ramach Działania 3.1 Kształcenie i edukacja,

Poddziałania 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

Celem projektu jest nabycie i podniesienie kompetencji kluczowych 32 uczniów i uczennic (11K, 21M) Gimnazjum Syriusz oraz doskonalenie kompetencji zawodowych 6 nauczycieli (4K, 2M) na rzecz poprawy jakości kształcenia ogólnego.

Planowane efekty: Nabycie kompetencji przez 32 uczniów i uczennic (11K, 21M) Gimnazjum Syriusz w Wasilkowie oraz nabycie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez 6 nauczycieli (4K, 2M).

Okres realizacji projektu: 01.10.2016 r. – 30.11.2017 r.

pdfDeklaracja udziału

pdfFormularz zgłoszeniowy

pdfOświadczenie o dochodzie

pdfZgoda na przetwarzanie danych

pdfPlan zajęć dodatkowych