Bezpieczna szkoła !

W szkole staramy się przeciwdziałać przemocy i reagować na każdy jej przejaw. Poniżej zamieszczamy dla Państwa obowiązujące w szkole Program Profilaktyczno-Wychowawczy oraz Procedury, dzięki którym staramy się aby nasza szkoła była bezpieczna dla każdej osoby, która przebywa na jej terenie.


pdfProgram Profilaktyczno-Wychowawczy szkoły

 

pdfProcedury obowiązujące w szkole

 

W związku z pismem ministra Edukacji Narodowej udostępniamy Państwu anonimową skrzynkę na wszelkiego rodzaju uwagi i sygnały odnośnie przeciwdziałania przemocy w szkole i rodzinie. Liczymy na Waszą pomoc – razem przeciwdziałajmy przemocy.

Anonimowa skrzynka alarmowa

14 + 4 =