Szkoła Podstawowa SYRIUSZ w Wasilkowie

pdfPodanie o przyjęcie do Szkoły Podstawowej

pdfStatut Szkoły Podstawowej

Warunki przyjęcia do klas VII i VIII przysposabiających do pracy:

 • ukończony 15 rok życia, a nieukończony 18 rok życia,
 • uzupełnione podanie o przyjęcie do szkoły,
 • przedstawienie świadectwa ostatnio ukończonej klasy szkoły podstawowej,
 • przedstawienie opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej kierującą ucznia do szkoły z oddziałami przysposabiającymi do pracy,
 • 2 zdjęcia legitymacyjne,
 • zgoda RODO.

O szkole:

 • klasy z przyuczeniem do zawodu: murarz-tynkarz, krawiec, fryzjer
 • przyuczenie odbywa się na podstawie umowy z pracodawcą
 • uczeń otrzymuje comiesięczne wynagrodzenie
 • prowadzimy nabór do klasy VI szkoły podstawowej o ogólnym planie ramowym
 • prowadzimy nabór do klas przysposabiających do pracy: VII, VIII

WAŻNE INFORMACJE

Zapraszamy rodziców uczniów klasy 8 szkoły podstawowej do zapoznania się z harmonogramem, komunikatami i dostosowaniami na egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023 !

Komunikat CKE

 

ULOTKA SZKOŁY