Branżowa Szkoła I Stopnia SYRIUSZ w Wasilkowie

pdfPodanie o przyjęcie do Branżowej Szkoły I Stopnia

pdfStatut Branżowej Szkoły I Stopnia

Warunki przyjęcia:

 • nieukończony 18 rok życia,
 • uzupełnione podanie o przyjęcie do szkoły,
 • przedstawienie świadectwa ukończenia gimnazjum wraz z zaświadczeniem o przystąpieniu do egzaminu gimnazjalnego lub świadectwa ukończenia szkoły podstawowej wraz z zaświadczeniem o przystąpieniu do egzaminu ósmoklasisty,
 • 2 zdjęcia legitymacyjne,
 • w przypadku ukończenia 18 roku życia istnieje możliwość zatrudnienia bezpośrednio u pracodawcy

O szkole:

 • nauka zawodu: kucharz, fryzjer, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, sprzedawca, elektryk, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych oraz wiele innych
 • nauka zawodu odbywa się u pracodawcy
 • uczeń otrzymuje miesięczne wynagrodzenie

KSZTAŁCIMY W ZAWODACH

FRYZJER
Ten zawód od zawsze cieszy się ogromnym zainteresowaniem ze strony młodzieży.
Dzięki nabytym umiejętnościom i zdaniem egzaminu czeladniczego fryzjer może
prowadzić swój własny zakład usługowy.

KUCHARZ
W tym zawodzie nauczysz się jak ugotować pyszną zupę, jak ulepić puszyste pierogi,
czy też przyrządzić swoją ulubioną potrawę.
Wykwalifikowana kadra zdradzi Ci tajniki przyrządzania wyśmienitych dań

MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE
Jeśli lubisz majsterkować, masz talent do prac manualnych zapraszamy do nauki!
Wyszkolona kadra nauczy Cię wszystkiego co potrzebne do wykonania remontu mieszkania
lub domu poprzez zajęcia praktyczne, a nie suchą teorię.

NOWE KIERUNKI

OD 1 WRZEŚNIA 2021 ROKU OTWIERAMY NOWY KIERUNEK

MAGAZYNIER – LOGISTYK

Magazynier może pracować w magazynie handlowym bądź przemysłowym. Do jego zadań należy kontrola jakości i ilości towaru przyjmowanego i wydawanego, rozmieszczanie towarów w magazynie, dokonywanie na bieżąco inwentaryzacji towaru. Magazynier musi dbać o towar, który znajduje się pod jego opieką i chronić go przed pożarem, kradzieżą, zalaniem, szkodnikami, zepsuciem i zniszczeniem. Powinien także pilnować terminów przechowywania i utrzymywać czystość w pomieszczeniach magazynowych.

Absolwent kończący Szkołę Branżową I Stopnia w zawodnie magazynier – logistyk  jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie :

 • przyjmowania i wydawania towarów z magazynu,
 • przechowywania towarów,
 • ponoszenia odpowiedzialności za towar zgromadzony w magazynie,
 • prowadzenia dokumentacji magazynowej.

MONTER SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH

Absolwenci szkoły w procesie nauczania nabywają umiejętności w zakresie:

 • wykonywania robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji sanitarnych;
 • wykonywania robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych;
 • wykonywania montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
 • wykonywania robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych.

Absolwenci Szkoły mogą podejmować pracę jako:

 • w  zakładach przemysłowych i usługowych,
 • w placówkach administracyjnych i oświatowych,
 • w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych,
 • w innych zakładach usługowych,
 • prowadzić własną działalność gospodarczą.

SPRZEDAWCA

Absolwenci szkoły w procesie nauczania nabywają umiejętności w zakresie:

 • organizowania, zaopatrywania i przyjmowania dostaw towarów,
 • sprawdzania towarów pod względem jakościowym i ilościowym,
 • organizowania wystawy sklepowej,
 • przygotowywania produktów do sprzedaży i wyeksponowania ich w punkcie sprzedaży,
 • informowania nabywców o walorach towaru,
 • przeprowadzania rozmów sprzedażowych zgodnie z formą obsługi klienta,
 • sprawnego realizowania zamówień i rozpatrywania reklamacji,
 • szybkiego i bezbłędnego dokonywania obliczeń sklepowych,
 • przygotowywania promocyjnych ofert sprzedaży,
 • sporządzania faktur za towar i realizowania innych form płatności,

Absolwenci Szkoły mogą podejmować pracę jako sprzedawcy, akwizytorzy, kierownicy sklepów w :

 • w punktach sprzedaży drobnodetalicznej (kioski, targowiska),
 • w punktach sprzedaży detalicznej (sklepy, hipermarkety),
 • w punktach sprzedaży hurtowej (hurtownie).

ELEKTRYK

Absolwenci szkoły w procesie nauczania nabywają umiejętnościw zakresie:

 • organizowania, zaopatrywania ielektrycznych,
 • wykonywania instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych,
 • instalowania, użytkowania i obsługiwania maszyn i urządzeń elektrycznych, energoelektronicznych oraz aparatury sterującej pomiarowej i diagnozującej,
 • wykonywania pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych,
 • posługiwania się komputerowym oprogramowaniem narzędziowym i użytkowym w zakresie niezbędnym do wykonywanej pracy,
 • poszukiwania aktywnie pracy i prezentowania swoich umiejętności,
 • podejmowania i rozliczania własnej działalności gospodarczej.

Absolwenci Szkoły mogą podejmować pracę w:

 • zakładach szerokiej branży energetycznej oraz zakładach kooperujących z w/w branżą,
 • specjalistycznych placówkach usługowych i handlowych.

Elektryk może być zatrudniony jako:

 • monter urządzeń elektrycznych i energoelektronicznych,
 • konserwator urządzeń i maszyn elektrycznych,
 • itp.

ULOTKA SZKOŁY