Szanowni Rodzice/Opiekunowie !

W roku szkolnym 2018/2019 ubezpieczycielem dzieci i młodzieży od następstw nieszczęśliwych wypadków będzie Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa.

Roczny koszt ubezpieczenia dla uczniów szkoły podstawowej to 25 zł.
Roczny koszt ubezpieczenia dla uczniów szkoły branżowej to 24 zł.

Wpłaty na ubezpieczenie zbierane są do dnia 01.10.2018 r. w sekretariacie szkoły.

Zakres ubezpieczenia, ogólne warunki ubezpieczenia do pobrania i zapoznania się na stronie internetowej pod adresem https://nau.pl/portfolio/nnw-test/ lub w sekretariacie szkoły.