Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości informuje, iż teoretyczny turnus zawodowy
I stopnia  w zawodzie fryzjer
odbędzie się w terminie od 10.10.2022 do 04.11.2022 roku.

Zajęcia będą odbywały się w Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Białymstoku, ul. Warszawska 6.

Rozpoczęcie zajęć – 10.10.2022 godzina 12.00 sala 37, III piętro