Rekrutacja trwa !

24 kwietnia 2018 r. wzięliśmy udział w targach edukacyjno-zawodowych dla gimnazjalistów organizowanych przez Białostocką Fundację Kształcenia Kadr oraz Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.

Targi przyciągnęły tłumy uczniów, nie tylko z Białegostoku, ale z całego powiatu. Białostocka oferta edukacyjna jest na tyle bogatą, że kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych mieli w czym wybierać.