❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️ UWAGA UCZNIOWIE I RODZICE ❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️
Nauczanie stacjonarne w naszej szkole będzie obowiązywało od dnia 17 maja 2021 roku i będzie przedstawiało się następująco:
Wszystkie klasy wracają do nauki stacjonarnej wg planu lekcji, który znajduje się w zakładkach każdej ze szkół.
 
W dniach 25, 26 i 27 maja 2021 odbywa się egzamin ósmoklasisty.
Klasa 7 szkoły podstawowej ma wolne w dniach 24-28 maj natomiast klasy szkoły branżowej mają wolne w dniach 25-27 maj.
 
Wystawianie ocen końcowo-rocznych odbywać się będzie do 18 czerwca 2021 roku.
 
Przypominamy, że dni 03-06 czerwiec są również dniami wolnymi dyrektorskimi.
 
❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️