Uwaga Uwaga !
Uczniowie, którzy wyrażają chęć napisania egzaminów klasyfikacyjnych, obowiązani są do złożenia wcześniej podania do Dyrektora szkoły o wyrażenie zgody na taki egzamin.
Przedstawiamy harmonogram egzaminów klasyfikacyjnych.
środa – 15.06
– 08:00 matematyka
poniedziałek – 20.06
– 08:00 matematyka
– 11:40 biologia, geografia
– 13:40 edukacja dla bezpieczeństwa
wtorek – 21.06
– 08:00 język polski