KOMUNIKAT

W związku z planowanym w dniu 20 marca 2024 r. (w najbliższą środę) w godzinach 07:00 – 19:00 na terenie gminy Wasilków zgromadzeniem NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”, podczas którego uczestnicy zgromadzenia wraz ze swoimi pojazdami zajmą: rondo na skrzyżowaniu ulic Białostockiej i Jurowieckiej do skrzyżowania ul. Białostockiej z ul. Emilii Plater w Wasilkowie, rondo w ciągu drogi wojewódzkiej DW676 u zbiegu ulic  3-go Maja i Supraślskiej w Nowodworcach wraz z dojazdami do ronda  oraz węzeł Sielachowskie na drodze krajowej nr 8, na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1604), zawiesza się w tym dniu zajęcia w szkołach na terenie gminy Wasilków (nie będą prowadzone zajęcia według planów lekcji).

Szkoły w tym dniu będą jedynie dyżurowały.