EGZAMIN GIMNAZJALNY

Drodzy Rodzice i Opiekunowie!

Dyrekcja szkoły zamieszcza harmonogram egzaminu gimnazjalnego, informator o organizacji i przebiegu egzaminu gimnazjalnego oraz odnośnik do strony internetowej gdzie znajdą Państwo odpowiedzi na wszystkie pytania.

 

Harmonogram egzaminu