Dyżur pedagoga specjalnego i psychologa

Poniedziałek – 1230– 1430

Czwartek – 1230– 1430