Dyrektor Szkoły Podstawowej SYRIUSZ w Wasilkowie zaprasza na zebranie rodziców/opiekunów prawnych

w terminie 06 listopad 2022 r. o godzinie 17:00.

Obecność w zebraniu jest obowiązkowa.