Szanowni Rodzice i Opiekunowie przedstawiamy Państwu naszą ofertę na nowy rok szkolny 2023/2022.

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z niej poprzez wpłaty gotówki w sekretariacie szkoły w terminie do 27.10.2023.

  • Składka wynosi 52,00 zł

Z ubezpieczeniem NNW zapewnisz swojemu dziecku ochronę przez 12 miesięcy, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu – w szkole i poza nią.

Główne korzyści:

  • wysokie kwoty świadczeń objętych ubezpieczeniem m.in. w zakresie kosztów leczenia czy uszczerbku na zdrowiu,
  • szeroki zakres ubezpieczenia – dla szkół ponadpodstawowych ochrona w zakresie ponad 33 zdarzeń ubezpieczeniowych np. złamania, skręcenia, czy ukąszenia,
  • świadczenie za pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku objętego ubezpieczeniem lub choroby (w tym COVID – 19),
  • wsparcie w zakresie likwidacji szkód (w przypadku zdarzenia objętego ubezpieczeniem),
  • ochronę w razie szkody powstałej w wyniku uprawiania sportu (zarówno amatorskiego, jak i zawodniczego),
  • opcję Hejt Stop – wsparcie informatyczne, prawne lub psychologiczne w związku z cyberprzemocą wobec Twojego dziecka.

Tak samo jak w poprzednich latach świadczenia są dopasowane do potrzeb dzieci na każdym etapie edukacji.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:
Andrzej Todorski
Doradca NAU Ubezpieczenia
tel. 693 279 679

Pełna oferta – POBIERZ – wariant 52,00 zł
Klikając w powyższy link zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą ubezpieczeniową.

 

____________________________________________________________________________________________

Szanowni Rodzice i Opiekunowie,

Istnieje kilka sposobów zgłoszenia szkody:
online: www.nau.pl/szkody
email: szkody.nnw@nau.pl
telefon: (22) 584 10 00
list: NAU SA, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33, 00-379 Warszawa

Aby zgłosić szkodę niezbędne jest posiadanie kilku istotnych informacji:
– danych osobowych ubezpieczonego i zgłaszającego szkodę (zgłaszającym szkodę jest Branżowa Szkoła I Stopnia SYRIUSZ w Wasilkowie)
numer polisy (EDU-A/P 133414)
– opisu okoliczności powstania szkody
– dokumentacji medycznej i ewentualnie oryginałów rachunków/faktur związanych z powypadkowym leczeniem