Udostępniamy materiały Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dotyczące radzenia sobie ze stresem związanym z egzaminem ósmoklasisty.

MATERIAŁY