PROJEKTY REALIZOWANE W SZKOLE BRANŻOWEJ

[ezcol_1third]

www.dreamsart.pl

[/ezcol_1third] [ezcol_1third]indeks[/ezcol_1third] [ezcol_1third_end]

www.dreamsart.pl[/ezcol_1third_end]

Fundacja Syriusz zrealizowała projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
pn. „Praktyki zawodowe szansą na lepsze jutro”

w ramach Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki,

Poddziałania 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

 

Celem projektu było umożliwienie dostępności do wysokiej jakości kształcenia zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz zdobycie doświadczenia zawodowego 8 uczniów i uczennic (4K, 4M) do dnia 31.10.2018 r.

Planowane efekty: Nabycie kompetencji i uzyskanie kwalifikacji 8 uczniów i uczennic (4K, 4M) Branżowej Szkoły I Stopnia SYRIUSZ w Wasilkowie.

Okres realizacji projektu: 01.06.2018 r. o 31.10.2018 r.

Wartość projektu: 93 000,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 84 500,00 zł

pdfDeklaracja udziału w projekcie

pdfFormularz zgłoszeniowy

pdfOświadczenie

pdfOświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem

pdfZgoda na przetwarzanie danych osobowych