Od 15.11.2023 r. język angielski będzie dzielony na dwie grupy:

Grupa 1
Dąbrowski Arkadiusz
Jaskowski Piotr
Kompanowski Paweł
Kubacki Jakub
Nowik Szymon
Pawełek Daniel
Pełszyk Kacper
Polnicka Wiktoria
Rudziński Adrian
Wepa Adrian
Wepa Gabriel

Grupa 2
Miłosz Jarosz
Klimczuk Maciej
Jarosz Bernadetta
Makal Kamil
Ogonowska Angelika
Trochim Wiktoria
Waszczeniuk Oliwia
Wołowicz Ula
Zaleska Agnieszka
Zygmunt Aniela