Poniżej zamieszczamy plan lekcji na 11.01.2024

W piątek 12.01 szkoła branżowa nie ma matematyki — nauczyciel na zwolnieniu lekarskim.