Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości informuje, iż teoretyczny  turnus zawodowy II stopnia  w zawodzie fryzjer odbędzie się w terminie od 27.02.2023 do 24.03.2023 roku.

Zajęcia będą odbywały się w Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Białymstoku, ul. Warszawska 6.

Rozpoczęcie zajęć – 27.02.2023 godzina 8.30 sala 37, III piętro.