Uwaga Uwaga !
Uczniowie, którzy wyrażają chęć napisania egzaminów klasyfikacyjnych, obowiązani są do złożenia wcześniej podania do Dyrektora szkoły o wyrażenie zgody na taki egzamin (niepełnoletni uczniowie – rodzice składają takie podanie) – wzór podania PODANIE
Przedstawiamy harmonogram egzaminów klasyfikacyjnych.
poniedziałek – 17.06
– 12:00 biologia i geografia
– 12:30 język polski
wtorek – 18.06
– 08:55 matematyka (szkoła podstawowa)

– 9:50 historia, wos, HiT

– 13:40 matematyka (szkoła branżowa)
środa – 19.06
– 9:00 język angielski
 – 11:40 informatyka