Uwaga Uwaga !
Uczniowie, którzy wyrażają chęć napisania egzaminów klasyfikacyjnych, obowiązani są do złożenia wcześniej podania do Dyrektora szkoły o wyrażenie zgody na taki egzamin (niepełnoletni uczniowie – rodzice składają takie podanie).
Przedstawiamy harmonogram egzaminów klasyfikacyjnych.
poniedziałek – 19.06
– od 10:00 matematyka (szkoła podstawowa oraz 2 klasa szkoły branżowej)
wtorek – 20.06
–  od 10:00 fizyka (szkoła podstawowa i szkoła branżowa) i matematyka (szkoła branżowa)
– od 12:00 edukacja dla bezpieczeństwa
– od 13:00 podstawy przedsiębiorczości